گَس تاون (Gastown) قدیمی ترین محله ی شهر ونکوور است و در ابتدا تنها یک میخانه داشته که توسط جان دیتون در سال ۱۸۶۷ تاسیس شده است.