دانشگاه مکانی بسیار مهم برای ما ایرانی هاست. چرا که به ما مدرک می دهد. و در حین و بعد از آن پرستیژ اجتماعیمان بالا و بالاتر می رود.