گمان کرده‌اید که من دیوانه‌ام؟ نه، اما چرا دیگران چنین می‌گویند؟
‏آنان می‌گویند چون یک نفر را کشته‌ام دیوانه‌ام!