در میان جمع کالاهای داروخانه ای،
آمپول و قرص های بسته ای و دانه ای،
یک طرف صابون و ضد آفتاب و شامپو
آن طرف هم اسپری مانند گل، خوش عطر و بو