حیوانات خانگی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: حیوانات خانگی

آیا بابت هر عکس از حیوانات خانگی در اینستاگرام یک درخت کاشته می شود؟
کیوسک

آیا بابت هر عکس از حیوانات خانگی در اینستاگرام یک درخت کاشته می شود؟ 

شرکتی که پشت یک کمپین اینستاگرامی است که قول داده بود، هر بار که شخصی عکسی از حیوان خانگی خود را به اشتراک می‌گذارد، یک درخت بکارد، می‌گوید این روند از کنترل خارج شده است.

حیات خلوت, فرهنگستان

اخلاق سگی داشته باشیم 

چه خوب است که برای ناسزا گفتن به دیگران از نام حیوانات استفاده نکنیم. به راستی اگر حیوانات همانند انسان موهبتی چون زبان داشتند این گونه حقشان را ضایع نمی کردیم و چه بسا آنان اشرف مخلوقات می شدند.

فرهنگستان, معرفی کتاب

چطور با گونه‌های دیگر زندگی می‌کنیم؟ 

آیا حاضریم هر موجودی را برای نگه داری برگزینیم؟ یکی از روابط تایید شده در طبیعت همزیستی است که در آن دو طرف رابطه به یکدیگر سود می رسانند. آیا ما و حیوانات در این رابطه به یکدیگر سود می رسانیم؟