حکایت آموزنده | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: حکایت آموزنده

حیات خلوت

حکایت «سَر خَر» عبید زاکانی 

روزی مردی سوار بر خر از دهی به دهی دیگر می رفت. در میان راه عده ای از جوانان که شراب خورده و مست بودند راه را بر او می بندند؛ یکی از آنها جامی پر از شراب به او تعارف می کند. مرد استغفرالله گویان سرباز زد.