جف بزوس و میلیاردر روسی،  یوری میلنر  ظاهرا در استارتاپی به نام  Altos Labs  سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هدفش، معکوس‌سازی روند پیری و دستیابی به زندگی جاودان است.