بیایید جهانی را تصور کنیم که در آن فقط آسمان بالای سرماست، دلیلی برای کشتن و مردن وجود ندارد و مردم در صلح زندگی می کنند. ممکن است خیال بافی باشد،‌ اما ما تنها نیستم.