جنگ جهانی دوم | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: جنگ جهانی دوم

داستان, داستان, فرهنگستان

داستان کوتاه : کویِ جـنـت 

سراسر خیابان ارگ آذین بندی و چراغانی شده است، کافه ها شلوغ تر و سینماها پر رونق تر از روزهای دیگر هستند. مردان جوان بریانتین زده بر موی سر بیشتر از روزهای دیگر طول و عرض خیابان را می پیمایند. دختران و زنان سانتی مانتال در کنار پدران و مردان خود برای ورود به سالن سینماها در صف ها به انتظار ایستاده اند.

تاریخ

ویلهلم آلبرت هزنفلد، یک نازی خوب 

ویلهلم آلبرت هزنفلد افسر ارتش آلمان بود که در پایان جنگ جهانی دوم به درجه هاوپتمن (کاپیتان) ارتقا یافت. او به مخفی کردن یا نجات چندین نفر از مردم لهستان، از جمله یهودیان، در لهستان تحت اشغال آلمان نازی کمک کرد.