این خلیج که زمانی بسیار خطرناک شناخته شده بود، اکنون به منطقه حفاظت شده ساحل شیشه ای معروف شده است که توریست ها و بومیان منطقه برای تماشای منظره زیبای آن به آنجا می روند.