آلودگی هوای تهران و کلانشهرها معضل تازه ای نیست. امسال اما، سر و کله یک عامل دیگر در آلوده کردن هوا پیدا شد: مازوت!