نخست وزیر جاستین ترودو امروز دو شنبه ۲۰ آپریل، سخنان روزانه خود را به حادثه تیراندازی روز گذشته در نواسکوشیا اختصاص داد و با بازماندگان ق…