رابطه‌ای که بین ما و گوشی‌های هوشمندمان ایجاد شده، به‌ویژه عوارض ناشی از استفاده‌ی بیش از حد از آن‌ها، به‌تازگی به موضوعی جذاب برای محققان تبدیل شده است