نخست وزیر جاستین ترودو امروز شنبه ۱۸ آپریل ، سخنان روزانه خود را با اعلام اینکه با توافق به عمل آمده با دولت آمریکا مرزها به مدت سی روز …