یک رفیق چپی در بانکوک دارم که برای خودش پدیده منحصر به فردی است. الان بالاغیرتا چپ ها موضع نگیرند.