اشاره : فاجعه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین و جان باختن انسان های بی گناه که تعداد زیادی از قربانیان این حادثه را دوستان و عزیزان ما …