تئاتر جدید | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: تئاتر جدید

پاپ کورن

فیلم تیاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟ 

برایان کلارک پرسش «بزرگی» را درباره زندگی پیش می‌کشد – پرسشی که از محدوده موقعیت مشخصی که نمایشنامه توصیف می‌کند فراتر می‌رود: آیا من اراده آزاد دارم – چه کسی می‌داند که چه چیزی برای من مناسب‌تر است – آیا من مناسب‌ترین شخصی هستم که می‌تواند تشخیص دهد چه کاری را می‌توانم یا نمی‌توانم انجام دهم؟