خواب خوب، رمز اصلی بهره‌مندی از یک سبک زندگی سالم است. این امر جدا از این که به شما در یافتن آرامش درونی کمک می‌کند، می‌تواند روحیه، سلامت جسمی و کیفیت کلی زندگی شما را در بیداری به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.