مارک چپمن، مردی که جان لنون را کشت، ۴۰ سال پس از شلیک به خواننده نامدار گروه بیتل‌ها از یوکو اونو، بیوه لنون معذرت خواست.