عمه خانم خیلی اهل دل است. این بار که رفتم خانه سالمندان ملاقاتش یک کیلو بستنی سنتی خریدم و گفتم: -عمه جان این هم به یاد آن سال‌های قدیم! …