نرخ کسب عنوان سفارت آمریکا در یک کشور عربی این روزها حدود ۵۰ هزار دلار است ولی این نرخ برای جایی مثل ایران به چند صد هزار دلار می رسد.