بررسی فیلم | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: بررسی فیلم

تماشاخانه, حیات خلوت

کلیشه های آزاردهنده در فیلم های عاشقانه 

در حالی که همه‌ی لحظات کلیشه‌ای فیلم‌های عاشقانه آزاردهنده هستند و روی رشته‌های عصبی مخاطب پیاده‌روی می‌کنند اما این بار سراغ پنج مورد که جدی جدی وقت بازنشستگی شان فرا رسیده، می‌رویم.