نرگس اسکندری-گرونبرگ به عنوان نخستین شهروند آلمانی ایرانی‌تبار در یک شهر بزرگ در آلمان، به عنوان شهردار انتخاب شد.خانم اسکندری مادر مریم زارعی بازیگر و فیلمساز ایرانی است.