کارمندان پارک ملی تایلند نه تنها در این منطقه پاکسازی می کنند، بلکه کاری کرده ‌اند که در آنجا کسی زباله نمی ریزد.