ایران درودی، نقاش سرشناس ایرانی پس از چند ماه بیماری در تهران و در سن ۸۵ سالگی درگذشت.