دریافت وام و خرید مسکن، یک قدم بزرگ در زندگی هر مهاجری محسوب می شود. اما دریافت وام، یک فرآیند زمان بر است و باید با داشتن اطلاعات کافی در این راه قدم برداشت تا نتیجه مطلوب برای خرید خانه دلخواه حاصل آید.
در اپیزود اول پادکست تیمچه، پای صحبت خانم زری مجد از کارشناسان با تجربه وام مسکن در ونکوور نشستیم.