ناپدید شدن گروه اکتشافی فرانکلین یکی از معماهای بزرگ قطب شمال محسوب می‌شود.