ستاره احمدی متولد سال ۱۳۶۹ فارغ التحصیل نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران است. او موسیقی را از سال ۸۳ با نوازندگی سه تار شروع کرد.