می گویند بوها و عطرها خواص عجیبی دارند. فصل بهار است و اردیبهشت زیبای خدا سرشار است از عطرهای خوش و دل انگیز بهاری که از هر سو به مشام می…