فینگر فود در واقع همان غذاهای رایجی است که در اندازه کوچک تر سرو می گردد. فینگر فود ها با نام های، غذای انگشتی و لقمه ای نیز شناخته می شوند.