دکتر ایرج احد زادگان

RX OPTICAL

جراح و متخصص چشم، استاد دانشگاه تهران، فوق تخصص چشم اطفال و استرابیسم ، بورد اپتومتری کانادا