ونکوور


افشین حُرشعر را با صدای شاعر گوش کنید از همین نویسنده:
  چگونه خود را در مقابل ویروس کووید ۱۹ مصون نگاه داریم
  سهم ما از پزشک

«ونکوور»

خانه ی امن مفاخر، ونکوور

مقصد هر میلیونر، ونکوور

قبله ی تو، کعبه ی آمال من؟

در کجا گردیده دایر؟ ونکوور

جای عیّاران و طرّاران رِند

مرکز جمع ذخایر، ونکوور

با هجوم چینی و هندو و فارس

خورده است از چند جا جِر ونکوور

لانه ی مرغ سعادت، شهر عشق

سرزمین نور و لیزر، ونکوور

در میان شهرهای خوب غرب

هست مانند جواهر ونکوور

بهترین امکان تحصیلات را

می دهد، حتی اکابر ونکوور

طلعت و پروین و کَل تیمور را

می کند میسیز و مستر ونکوور

مال ما گردیده و حالا شده

جزء ایران معاصر ونکوور

عاجز از وصف توانمندی ماست

چون زبانش هست قاصر ونکوور

از حضور ملت ایران زمین

می برد حظ، حظّ وافر ونکوور

«بنده از بی چادری در خانه ام»

که نرفتم مثل سایر ونکوور

عاقبت یک روز قسمت می شود

می روم با بشکن و قر ونکوور

ونکوور صرفاً مثال شعر ماست

در جهان دارد نظایر ونکوور

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle

PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543