مالیات بر ملک خود را تا ۲۰ سال به تعویق بیاندازید


اگر شما در کانادا صاحب خانه هستید، پرداخت مالیات بر ملک از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است!

اما جالب است که نوید می گوید راهکاری وجود دارد که نه تنها می توانید مالیات بر ملک خود را تا ۲۰ سال به تعویق بیاندازید بلکه در این مدت تا ۲ برابر آن را کسب خواهید کرد!

برای آشنایی بیشتر با این روش به شما پیشنهاد می کنیم فیلم کوتاه زیر را مشاهده کنید: 
PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle