طوطی سخنگو، خیانت مرد اسرائیلی را بر ملا کرد

کیوسکطوطی سخنگو خیانت شوهر و داشتن معشوقه را برای همسر این مرد  برملا کرد، این ماجرا می تواند منجر به طلاق شود.

طوطی سخنگو خیانت شوهر و داشتن معشوقه را برای همسر این مرد برملا کرد، این ماجرا می تواند منجر به طلاق شود.


نام منشی شوهر این زن به لیست کلماتی که طوطی می دانست اضافه شده بود که این موضوع سوظن همسر را بر انگیخت.

این ماجرا در خانواده یک تاجر ۵۰ ساله در جنوب اسرائیل رخ داده است. حدود ۱۵ سال است که این زوج در خانه با یک طوطی سخنگو زندگی می کنند. در طول این سالها، طوطی نام تمام اعضای خانواده و میهمانان، همسایگان، سگ و گربه آنها را آموخت و همچنین تقلید کردن صداها را انجام می داد.

اخیراً نام منشی شوهر این زن به لیست کلماتی که طوطی می دانست اضافه شد. گاهی اوقات این مرد مهمان خود را به اتاقی که دارای دیواری مشترک با اتاقی که طوطی در آن زندگی می کرد، می آورد.

تکرار مکرر نام منشی، سوظن همسرش را برانگیخت.

او یک کارآگاه خصوصی را استخدام کرد و در نهایت فهمید که شوهرش به او خیانت می کند. وی اکنون در خواست طلاق داده است.(اسپوتنیک)


PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle