سرو باغ ملکوت

افشین حُر


تقدیم به روح عالیقدر خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان
که در موسیقی خوش آهنگ هستی، همواره خود را «لا» و «سکوت» می دانست 

آهنگ جهان در ساز تو بود

در نغمه ی آن آواز تو بود


خلقت همه چون «اصوات و زمان»

از روز ازل جاری و روان

نت ها پی هم، میزان کنی اش

در اوج و فرود همسان کنی اش

در نغمه ی تو بودم چو «سکوت»

همسایه ی «لا»، در بین خطوط

گر نیست به من رنگی و صدا

هستم به سرود، بی بانگ و ندا

من هست شدم از نیست و هست

هستیِ من از لحن تو شدست
PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle