راضیه مرتضوی

راضیه مرتضوی، متولد سال ۱۳۶۲ در تهران است. او که اصلیتی یزدی دارد دانش آموخته فلسفه است و می گوید از کودکی با زمزمه های پدرش به آواز سنتی علاقمند شده است. راضیه از سن ۱۸ سالگی به صورت جدی با حضور در کلاس استاد سیمین طاهری – که خاله راضیه است – فراگیری دستگاه های آوازی را شروع می کند. او می گوید که سه سال طول کشیده تا بتواند دستگاه ها را تمام کند و پس از آن به تمرین هایش ادامه داده است. حالا بر روی تصنیف ها کار می کند و به تعلیم موسیقی علاقه دارد. راضیه مرتضوی زیبا و قوی می خواند و با صدایش دل ایرانی به شوق می آید. او از نسل جوانان هنرمندی است که با ظرافت پیوندی دوست داشنتی بین سنت و مدرنیته در هنر ایران زمین می بافند. پیوندی میمون که ایرانی را با ریشه هایش به وحدت می رساند.

راضیه مرتضوی این اجرا را به همراهان پلاک۵۲ تقدیم می کند.


  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle

PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543