اینجا، چشم بسته چیزی نمی خرند

یادداشت های یک نماینده بیمه

کامبیز کیامهر

یکی از مهمترین کارهای ما به عنوان نماینده بیمه عمر مخصوصا وقتی که داریم یک بیمه نامه UL[1] را طراحی می کنیم این است که به عنوان یک مشاور امین بتوانیم بهترین صندوق سرمایه گذاری را پیشنهاد کنیم. برای این کار از شناختی که از متقاضی ، شرایط مالی و اولویت ها و اهدافش از خرید بیمه UL داریم استفاده می کنیم و صندوق هایی با بازده مناسب را معرفی می کنیم.

البته معمولا سرمایه گذاری در چند صندوق انجام می شود تا با در نظر گرفتن فراز و نشیب بازار در نهایت خریدار بیمه نامه به بازده مطلوب برسد. البته انتخاب نهایی با متقاضی است ولی ما تا جاییکه بتوانیم با ارائه مدارک و مستندات از سوابق صندوق ها سعی می کنیم او را برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری کمک کنیم.

نکته جالبی که در مقایسه با ایران برایم وجود دارد این است که در اینجا سودی به عنوان تضمین شده به بیمه نامه تعلق نمی گیرد و بیمه گذار کاملا در سود و ضرر صندوق شریک است !

تفاوت های بیمه عمر در ایران و کانادا


نکته جالبی که در مقایسه با ایران برایم وجود دارد این است که در اینجا سودی به عنوان تضمین شده به بیمه نامه تعلق نمی گیرد و بیمه گذار کاملا در سود و ضرر صندوق شریک است ! البته من آشنایی با بیمه عمر در کشورهای دیگر ندارم ولی آنچه که در ایران تحت عنوان UL به فروش می رود ، ترکیبی از ۳ بیمه نامه UL و WL[2] و بیمه زمانی[3] است و شرکت بیمه پرداخت حداقل سود تضمین شده ای در محدوده سود بانکی را به خریدار تعهد می کند. اما ایکاش یک بیمه نامه UL کامل هم داشتیم که به بازار های سرمایه متصل بود و شور و شوقی در بیمه گری ایجاد می کرد.

اینجا و آنجا تفاوت هایی که وجود دارد زیاد است. مثلا بیمه نامه UL باید دائمی باشد اما در ایران مدت زمان پوشش آن محدودیت زمانی داشت. یا اینکه بیمه گذار نمی دانست که شرکت بیمه پولش را کجا سرمایه گذاری می کند و فقط سود به او اعلام می شود که تقریبا مانند بیمه های WL در آمریکای شمالی است. یا همانطور که اشاره کردم ظاهرا سودی تضمین شده وجود دارد درصورتیکه در اینجا بازده بازار سرمایه، سود را تعیین می کند و بیمه گذار می تواند دقیقا بگوید پولش را کجا از میان ده ها گزینه که شرکت بیمه در اختیارش می گذارد مثلا TD Dividend Income Fund سرمایه گذاری شود. تازه می تواند هر سال با توجه به گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می تواند آن را عوض کند و سرمایه خودش را مدیریت کند.

در یک کلام اینجا خریدار چشم بسته بیمه نمی خرد و با شرکت بیمه در سود و ضرر مشارکت دارند که باعث پویایی بیمه های عمر، امکان مدیریت آن با توجه به شرایط بازارهای سرمایه و در نهایت رشد دانش مالی مردم در دراز مدت می شود.

[1] Universal Life [2] Whole Life [3] Term Life


PELAK52 Media and Advertising Inc.

Vancouver : 586 Silverdale Pl, North Vancouver, BC V7N 2Z5

(778)682 6253 (778)929 5362

Toronto :15 Carousel Crescent ,RichmondHill, ON, L4E 3X7

(416) 875-8543

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn - Grey Circle