کارت ماسونری | پلاک ۵۲ - Page 12

آخرین شماره مجله پلاک52

کارت ماسونری

از دفترچه ی خاطرات یک استاد نابهنجار
دوربرگردان, طنز, گوزن طولانی

از دفترچه ی خاطرات یک استاد نابهنجار 

امروز دستی دستی خودم را بدبخت کردم. به طوری که نتوانستم کلاس درسم را تمام کنم. فکر کنم طوری آبرو ریزی کرده ام که حالا حالاها زبانزد همه ی دانشجویان ترم های حال و آینده ی دانشگاه شوم

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp