نخست وزیر جاستین ترودو امروز پنجشنبه ۱۶ آپریل ، سخنان روزانه خود را با توضیح اینکه با سران هفت کشور صنعتی(G7) برای همکاری نزدیک در مبارزه…