اخبار اقتصادی | پلاک ۵۲ - Page 3

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی

ریحانا با ۶۰۰ میلیون دلار مَدونا را پشت سرگذاشت 

مدونا خواننده ۶۲ ساله آمریکایی با دارایی ۵۷۰ میلیون دلاری سال‌ها عنوان ثروتمندترین خواننده زن جهان را در اختیار داشت. در حال حاضر، سلین دیان، خواننده ۵۲ ساله کانادایی و بی‌یانسه، خواننده ۳۹ ساله آمریکایی نیز به ترتیب با ۴۵۰ و ۴۰۰ میلیون دلار سومین و چهارمین خواننده ثروتمند زن هستند.