اخبار اجتماعی | پلاک ۵۲ - Page 6

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: اخبار اجتماعی

اخبار اجتماعی

۷ کشور با شدیدترین میزان تغییرات جمعیت 

بنا برمطالعه‌ای که به تازگی در نشریه پزشکی لنست منتشر شده سقوط نرخ زاد و ولد به این معناست که تقریبا تمام کشورهای دنیا تا پایان قرن حاضر با کاهش جمعیت روبرو خواهند شد. پدیده‌ای که این نشریه نسبت به تاثیرات “حیرت‌آور” آن بر جوامع هشدار داده است.