کیوسک-۴۱ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: کیوسک-۴۱

فراخوان دوازدهمین مسابقه ی بین‌المللی کارتونی تورهان سلچوک، ترکیه ۲۰۲۲
کیوسک, کیوسک-۴۱

فراخوان دوازدهمین مسابقه ی بین‌المللی کارتونی تورهان سلچوک 

دوازدهمین مسابقه ی بین‌المللی کارتونی تورهان سلچوک در سال ۲۰۲۲ برگزار می شود. این جایزه به یاد بود تورهان سلجوک برجسته ترین کاریکاتوریست ترکیه بنیان گذاری شده است.