فرهنگستان | پلاک ۵۲ - Page 25

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: فرهنگستان

تماشاخانه, سینما, فرهنگستان, هنر هفتم

صنعتی با قدمت یک قرن 

اولین قدم برای عمومی شدن سینما در ایران با احداث سالن­ های سینمایی آغاز شد. البته در ابتدا این سالن ها توسط اقلیت های دینی و افراد غیر ایرانی ایجاد شد. اولین فرد از این گروه که اقدام به بازگشایی سینما کرد روسی‌خان بود.