فرهنگستان۴۳ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: فرهنگستان۴۳

ادبیات ایران و جهان, داستان, فرهنگستان, فرهنگستان۴۳, ماموریت در دوبی

ماموریت در دوبی – قسمت چهل و سوم 

تا همین پانزده سال پیش برغم معاهده هایی که اعراب با انگلیس بسته بودند دزدان دریایی آزادانه از مخفیگاههای خود در کوهها و ارتفاعات مشرف به تنگه هرمز بیرون می آمدند و راه را بر کشتی هایی که از این تنگه می گذشتند می بستند و مال التجاره آنها را به تاراج می بردند.

کوه بی بی شهربانو
فرهنگستان۴۳

داستان های هزار و یک روز – ملک زاده خاتون 

خانم جان! بی بی جانم! ننه جونکم! مادرم! الهی قربونتون برم در عالم خلقت، سر شما خانم ها رو کلاه گذاشتند و از اون اول، خدا عشقش کشید وشیطان رو انگولکی کرد و اون هم شما رو فریب داد و بعد با یه تیپا از…