طاقچه۴۴ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: طاقچه۴۴

طاقچه, طاقچه۴۴, فرهنگستان

قربانی در تاریخ | قسمت دوم : آیین میرنوروزی 

یکی از مراسمی که به نظر می رسد نوعی قربانی انسانی در نوروز حساب می شده است، آیین میر نوروزی است. به این صورت که در هنگام نوروز، پادشاه یا حاکم برای دفع شر و بلایا در سال جدید به طور موقت دست از حکومت می کشید و شخص دیگری را به جای خود می نشاند.

بهاریه
طاقچه۴۴

بهاریه 

نمی دانم چرا و چه طور ناگهان در رونمایی کتاب شعر «بهرام خاراباف» و در آخرین دهه ی سال ۱۴۰۰، ناگهان بحث مان رفت سوی تعهد و عدم تعهد در ادبیات و هنر؛ اما خیلی زود یادم آمد، که نه من و نه دیگر اهالی…