طاقچه۴۳ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: طاقچه۴۳

قسمت اول : مفاهیم و پیشینه
طاقچه, طاقچه۴۳, فرهنگستان

قربانی؛ قسمت اول : مفاهیم و پیشینه 

قربانی در اصطلاح کلی، گرفتن زندگی موجود زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه است از راه کشتن، سوزاندن، دفن کردن یا خوردن به منظور تقرب به خدایان و جلب نظر آنان. قربانی کشش درونی انسان است برای تامین توجه و مساعدت خدایان و…