چند روز پیش توجهم به کلاغی جلب شد که در بالاترین قسمت درخت سرو بلندی روبروی منزلمان نشسته بود و فارغ از هیاهوی دو جهان، همراه با نسیم ملایمی که درخت را تکان می داد، هم بازی بود.