چند روز پیش تولد یکی از دوستانم بود و تصمیم گرفتم که عکسش را با چند برچسب تولد (بخوانید استیکر) استوری اینستاگرامم کنم، به او تبریک بگویم و برایش بنویسم که چقدر دوستش دارم. به سراغ عکس هایی که از او داشتم رفتم، یکی را انتخاب کردم و متن زیبایی برایش نوشتم.