دوربرگردان۴۳ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: دوربرگردان۴۳

" اعتراضات کامیونداران معترض به واکسیناسیون الزامی کرونا در کانادا
دوربرگردان, دوربرگردان۴۳, گوزن طولانی

خاطرات یک روانپزشک؛ مهمات داستان نویسی 

همانطور که می دانید هنر و به خصوص خلق آثار هنری می تواند روح آدم را جلا ببخشد. ارسطو که در دور و بر قصر اسکندر مقدونی می چرخید گفته بود هنر می تواند به ما کمک کند. من هم که روحیه ام بابت شغلم…

اوکراین و روسيه
دوربرگردان, دوربرگردان۴۳, شهرام خان از فرنگ برگشته

خبر مرگش 

وقتی این مطلب را می نویسم هنوز جنگ در اوکراین شروع نشده ولی وقتی آن را می شنوید یا می خوانید ممکن است جنگ بر آن سرزمین آوار شده باشد. پس این مطلب را با دو آرزو شروع می کنم. اول آرزوی صلح و عدم…

بابانامه
دوربرگردان۴۳

شعر طنز بابانامه 

ای خالق من، مشک ختن، مخزن اسرار اسطوره ی تک، ماه فلک، جاذب انظار   ای کاربلد، راه بلد، ای متخصص ای راهنما، ای همه جا قافله سالار   ای منتقد خبره ی اوضاع کنونی صاحب نظر و کارشناس کف بازار   ای اهل سیاست…