در بیلبورد چهل و سوم پلاک ۵۲، میزبان خانم شکیبا از تهران هستیم. شکیبا، خوانندگی را از کودکی و یادگیری گیتار را از ۱۱ سالگی شروع کرده است.